Портфолио – Фајнал Фикшн

Полиња во кои имаме искуство

Услуги за телевизиски превод и натсинхронизација првенствено за македонски јазик

ТИТЛУВАЊЕ
НАТСИНХРОНИЗАЦИЈА
ТРАНСКРИПЦИЈА
ПРЕВОДИ
ВИДЕОФОРМАТИРАЊЕ
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Видеопродукција

Обезбедуваме продукциски услуги за снимање ТВ-реклами, ТВ-емисии и разни настани.

ПРЕТПРОДУКЦИЈА
СНИМАЊЕ НА ВИДЕО
ФОТОГРАФИРАЊЕ
ВИДЕОМОНТАЖА
АНИМАЦИЈА
АУДИОПРОДУКЦИЈА