Локализација

Јазичната локализација е процес кој значи адаптација на преводот на одреден производ вза одредена земја или регион. На пр. ако ТВ-канал на англиски сака да ја емитува својата содржина во Македонија, треба да ја прилагоди содржината на локалниот јазик. Ова се однесува и на рекламите, јавните настани и сите маркетиншки активности независно дали се наменети само за интернет.

Иако терминот можеби имплицира на превод на содржината од еден јазик на друг, локализацијата е многу повеќе од обичен превод. Многу често се поистоветуваат преводот и локализацијата. Во секој случај локализацијата е многу посложен процес од едноставен превод на текст. Локализацијата бара општа адаптација на текстот, која некогаш се сведува на изразување валути, време, единици мерки и дата-формати. Но најчесто бара подлабоко разбирање на културата на целната публика.

Нашиот тим

Што рекоа нашите клиенти за нас?

Зошто да не одберете нас?

Нашето професионално искуство во услугите што ги нудиме и нашето богато портфолио од 2007 г. се гаранција дека во нас ќе најдете доверлив партнер за вашата работа.

  • ПРЕВЕДУВАЊЕ
  • ЛОКАЛИЗАЦИЈА
  • ТИТЛУВАЊЕ
  •  ТРАНСКРИПЦИЈА
  • НАТСИХРОНИЗАЦИЈА
  • ВИДЕОПРОДУКЦИЈА
  • ВИДЕОМОНТАЖА
  • И МНОГУ ПОВЕЌЕ…

Јазичната локализација е процес кој значи адаптација на преводот на одреден производ за одредена земја или регион. На пр. ако ТВ-канал на англиски сака да ја емитува својата содржина во Македонија, треба да ја прилагоди содржината на локалниот јазик. Ова се однесува и на рекламите, јавните настани и сите маркетиншки активности независно дали се наменети само за интернет.

Нашите стручни искусни преведувачи и толкувачи специјализираат во различни видови превод. Усовршувањето на вештините за технички текстови подразбира постојана обука на преведувачите, искуство, труд и одговорност. Преводот се смета за квалитетен ако не се забележува дека е превод, а кон тоа ниво на квалитет се стремиме секој ден за сите наши преведувачи.

Транскрипција означува испишување на говор или аудиоматеријал во писмена форма како текст-документ.

Видоепродукцијата претставува создавање на видеоматеријал. Постојат најразлични типови на видеопродукција. Најзастапени се филмската и телевизиска продукција, телевизиските реклами, вебрекламите, компаниските видеореклами, рекламите за производи, интервјуа, снимањето на настани и свадби.